Collages Last Walker

Take a look..

Over de collagebeelden

Deze werken zijn gemaakt door stukjes van foto’s te combineren met digitale beelden en deze in honderden lagen over elkaar heen te zetten. Het resultaat is een uniek drukwerk op dibond; een stevig aluminiumpaneel met museumkwaliteit dat modern en strak oogt.

De collages zijn onderdeel van het verhaal van Last Walker. De betovering lijkt in onze wereld verdwenen te zijn. Toch zoeken we naar illusies die ons aangrijpen. Maar is de magie werkelijk verdwenen? We analyseren alles grondig. Van onze geweldige ervaringen tot de kleinste details. We zien de wereld als een immense machine waarin wij kleine onderdelen zijn of zien we iets over het hoofd en is er meer aan de hand? Kunnen we anders naar het leven kijken en naar onze manier van leven? Mijn werk gaat over het idee dat iets misschien meer is dan het lijkt. Ik probeer nieuwe perspectieven te bieden en neem je daar graag mee naartoe.

Geïnteresseerd in een collagewerk? Dan kunt u mij bereiken via contact@ruudterhaag.com of telefonisch op 06 18091585.
Prijzen zijn exclusief 9% btw.

About the collage art

These special images are created by combining small pieces of photos with digitally designed images and overlapping them in hundreds of layers. The result is a unique print on dibond; a sturdy aluminum panel with museum quality that looks modern and industrial.

All of these works are based on the story of Last Walker. The enchantment seems to have disappeared in our world. Yet we are looking for illusions that affect us. But has the magic really disappeared? We analyze everything thoroughly. From our great experiences to the smallest details. We see the world as an immense machine in which we are small parts or do we overlook something and is there more to it? Can we look at life differently and at our way of living? My work is about provoking the idea that something may be more than it seems. I try to offer new perspectives and I will gladly take you there.

Interested in a collagework? Please contact me by contact@ruudterhaag.com or give me a call @06 18091585.
A 9% btw tax is excluded in the prices.

City Harbour Part A 100 x 100cm eu 569,- (oplage 10)
Dark City 120 x 60cm eu 594,- (oplage 8)
'Dark City' in Cinerama Rotterdam
Industrial 90 x 70cm eu 539,- (oplage 8)
Empty City 120 x 60cm eu 579,- (oplage 8)
Old City 75 x 30cm eu 97,- (oplage 8)
Abandoned Neighbourhood 60 x 120cm eu 589,- (oplage 9)
City Day 200 x 75cm eu 679,- (oplage 8)
Energyplant 135 x 60cm eu 589,- (oplage 9)
City Harbour Part B 120 x 60cm eu 579,- (oplage 12)
Flats4 60 x 30cm eu 439,- (oplage 16)
Boompjes Invasie 120 x 60cm eu 549,- of 200 x 100 eu 749,- (oplage 16)

Extra Informatie

De aluminiumplaten worden gedrukt in Duitsland. De wachttijd tijdens een bestelling duurt ongeveer 14 dagen. Meestal korter soms wat langer.

Elke collageplaat in de serie heeft haar eigen unieke kenmerk. Door wat kleine variaties in de serie is geen enkele plaat exact hetzelfde. Standaard worden de collages in matte gedrukt. In overleg met de klant kunnen een aantal werken ook in glans-uitvoering gedrukt worden. De uitsnedes van de gedrukte werken kunnen licht afwijken van de digitaal getoonde versies.

Geïnteresseerd in een collagewerk? Dan kunt u mij bereiken via contact@ruudterhaag.com of telefonisch op 06 18091585.
Prijzen zijn exclusief 9% btw.

Extra Information

The collages are printed in Germany. During an order, the waiting time takes approximately 14 days. Usually shorter, sometimes longer.

Every piece of art in the series has its own unique characteristic. Due to some minor variations in the series, none of them is exactly the same. The collages are printed in matte as standard. In consultation with the customer, a number of works can also be printed in gloss version. The cut-outs of the printed works may differ slightly from the digitally displayed versions.

Interested in a collagework? Please contact me by contact@ruudterhaag.com or give me a call @06 18091585.
A 9% btw tax is excluded in the prices.